• Testador de produto acabado de bateria de íon-lítio